Cartref     Gwyliau     Priodasau   Cynhadleddau   Digwyddiadau  Bydda'n Wyrdd   Gweithgareddau   Newyddion   Cysylltwch  Galeri

Prisiau llety

2008

Neuadd Craflwyn
£395 y noson - ag eithrio gwyliau’r banc (aros o leiaf 2 noson).
Pasg (5 noson) £2,212
Nadolig (5 noson) £2,212
Flwyddyn Newydd (5 noson) £2,212
Gwyliau’r banc £455 y noson.

Hafod Craflwyn
£340 y Penwythnos (Gwener y.h - Sul y.b.)
£150 y noson (Llun - Gwener) - Aros o leiaf 2 noson
Nadolig, Pasg & Flwyddyn Newydd (5 noson) £886

Dillad gwely a thywelion
Sylwer bod ein cyfleusterau yn cael eu gosod heb ddillad gwely/llieiniau.   Gallwn logi’r rhain i chi am gost o £8.50 yr un (i gynnwys llieiniau sychu).


Arlwyo
O £35 yr unigolyn y dydd (sylfaenol) i £60 yr unigolyn y (uwchraddol) sy’n cynnwys cinio, swper, te a choffi.

Gweithgareddau awyr agored
Holwch am brisiau - yn ddibynnol ar yr anghenion.

Canolfan Deilen Las
Canolfan addysg yn cynnwys swyddog addysg ac adnoddau addysgol: £80 y dydd , £50 y hanner dydd

Gwasanaethau staff arbenigol
Staff YG yn arwain gorchwylion gwaith, a theithiau gyda thywysydd o amgylch y meddiant: £115 y dydd, £60 fesul hanner diwrnod neu sesiwn gyda’r nos sy’n cynnwys offer a deunydd addysgiadol).

Credwn mai’r allwedd i lwyddiant pob digwyddiad unigol yw’r sylw a rown i fanylion: Ni fyddwn yn cymryd siawns.  Beth am gysylltu â ni ar 01766 510120 i weld sut y medrwn ni gwrdd â’ch anghenion? I lwytho ffurflen archebu cliciwch yma.


 

Related Link