Cartref     Llety     Cynhadledd     Gwyliau    Digwyddiadau   Bydda'n WyrddGweithgareddau    Newyddion     Cysylltwch   Galeri

Priodasau


Craflwyn yw'r man perffaith as gyfer cynnal priodas. Ceir yma le trawiadol ac anffurfiol ar gyfer diwrnod pwysicaf eich bywyd. Cewch gynnal eich gwasanaeth neu'r derbyniad yn unig. Gall eich gwesteion aros ar y safle a sicrheir preifatrwydd gan mai y chi fydd yr unig rai yn y Neuadd.

Mae cyfleon gwych ar gyfer lluniau, yn y Neuadd ac yn y tiroedd cyfagos. Yn yr haf gall eich gwesteion fwynhau diodydd ar y feranda, tra'n mwynhau golygfeydd prydferth o Nangwynant. Yn y gaeaf gallent fwynhau nifer o dannau wrth i foncyffion pren losgi.

Gallwn roi manylion nifer o arlwywyr sy'n paratoi amrediad eang o brydau gwhanol. Os y dymunwch gallwch drefnu arlwywyr eich hunain neu ddibynnu deulu a ffrindiau.

Manylion


Gallwch ddefnyddio'r ystafell weithgareddau fel a ganlyn:-

70 o bobol ar gyfer y gwasanaeth priodas
66 o bobol yn eistedd a bwyta
140 o bobol yn sefyll a bwyta

Mae llefydd i 14 o bobol i aros yn y Neuadd. Gall 12 arall aros yn yr Hafod.

Prisiau - 2008


Defnydd y Neuadd am 24 awr yn cynnwys y gwasanaeth a'r/neu'r derbyniad - £1500

Defnydd y Neuadd am 24 awr ychwanegol - £395

Yn cynnwys 14 set o ddillad gwlâu

Prisiau - 2009


Defnydd y Neuadd am 24 awr yn cynnwys y gwasanaeth a'r/neu'r derbyniad - £2000

Defnydd y Neuadd am 24 awr ychwanegol - £395

Yn cynnwys 14 set o ddillad gwlâu

Prisiau - 2010


Defnydd y Neuadd am 24 awr yn cynnwys y gwasanaeth a'r/neu'r derbyniad - £2500

Defnydd y Neuadd am 24 awr ychwanegol - £395

Yn cynnwys 14 set o ddillad gwlâu


Am wybodaeth am wasanaethau sifil ffoniwch Mrs Pritchard, y Cofrestrydd Arolygol - 01758 704078.

Cyflenwir gwahoddiadau, cacennau, cerddoriaeth, a blodau gan Cwlwm, cwmni gwasanaethau priodasol cydweithredol, sydd o fewn 30 munud i Graflwyn. Ffoniwch 01690 770333 am fanylion.

Am gyngor a gwybodaeth ynglŷn â chynnal eich priodas yn Craflwyn ac i

archebu lle, cysylltwch â’n swyddfa ar 01766 510120.  I lwytho ffurflen archebu cliciwch yma.

Cliciwch yma i weld lluniau o Craflwyn

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig lleoliadau eraill yn ogystal â Chraflwyn ar gyfer priodasau.  Am fanylion gweler www.nationaltrust.org.uk/weddinghireinwales

 

 

 

Related Link