Cartref    Gwyliau     Priodasau   Cynhadleddau  Digwyddiadau  Bydda'n Wyrdd Gweithgareddau  Newyddion   Cysylltwch    Galeri

Llety

Prisiau llety

Telerau ac amodau bwcio

Mae Canolfan Craflwyn yn darparu amrywiaeth hyblyg o ran llety.  Gallwch ddewis aros yn y neuadd, a arferai fod yn ganolfan hela Fictoraidd, neu yn yr hafod, neu gyfuniad o'r ddau.

Dewch i fwynhau’r lleoliad hardd wrth droed Yr Wyddfa ac i grwydro’r goedlan naturiol hynafol.

Mae pentref Beddgelert gerllaw, a saif yng nghanol y mynyddoedd, yn ganolbwynt i deithiau cerdded mynyddig a lefel isel.  Ceir amrywiaeth eang o atyniadau o fewn tafliad carreg ac at ddant pawb: traethau, tai hynafol, gerddi, safleoedd archeolegol a daearegol a llawer mwy.  Mae ein staff bob amser yn barod i’ch cyfeirio at y mannau hyn.

 

Llety

Mae llety ar gael yn y neuadd o’r 19eg ganrif a atgyweiriwyd yn ddiweddar, ac mae lle i 14 gysgu yma.  Mae llawer o’r wyth ystafell wely yn en-suite.  Yn ogystal â’r ystafelloedd gwely, mae yma ystafell gyfarfod/fwyta fawr, llyfrgell, ystafell wydr ac ystafell sychu.  Mae tân agored yn y rhan fwyaf o’r ystafelloedd i lawr y grisiau.

Mae’r hafod, sydd wedi’i lleoli yn yr hen stablau, yn darparu llety i 12 o bobl mewn ystod o ystafelloedd ar wahân.  Mae yma lolfa, cyfleusterau ar ffurf cegin/ystafell fwyta ac ystafell sychu ar wahân.  Gellir rhannu'r hafod ar gyfer 5 neu 7 os oes llai na 12 yn eich grwp.

Mae llety ar gael ar sail hunan arlwyaeth: neu cysylltwch â ni i drefnu arlwyaeth yn ôl eich anghenion.

Am gyngor neu wybodaeth am y cyfleusterau a gynigir yng Nghraflwyn ac i archebu lle, ffoniwch ein swyddfa ar 01766 510120.  I lwytho ffurflen archebu i lawr cliciwch yma.

Hefyd wedi ei leoli ar y safle mae Bwthyn Mai, bwthyn gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Am fanylion pellach am y bwthyn ac i’w archebu cysylltwch gyda’r adran bythynnod gwyliau drwy ffonio 0870 4584422 neu ewch i www.nationaltrustcottages.co.uk

Lleolir Gwersyll Hafod y Llan ar fferm Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oddeutu 3 milltir o Craflwyn. Mae'r gwersyll ger nant fynydd wrth droed Yr Wyddfa, lle delfrydol ar gyfer crwydro'r ardal a Llwybr Watkin. Prynwyd Hafod y Llan trwy roddion cyhoeddus, rheolir y fferm er mwyn gwella'r tirwedd, y natur cadwriaethol yn ogystal ai  gwerth mwynderol  tra hefyd yn diogelu lles economaidd yr ardal trwy ffermio'n draddodiadol. Am fwy o wybodaeth ynglyn a gwersylla yn Hafod y Llan cliciwch yma.

 

Related Link