Cartref    Taith2    Taith3    Taith4    Taith5    Taith6    Canw-wyr

 

Taith 1 - Beddgelert ac Afon Glaslyn

Encil fynachaidd ddiarffordd a chyrchfan Fictoriaidd

Entrepreneur o'r bedwaredd ganrif-ar-bymtheg, David Pritchard, oedd yn gyfrifol am roi pentref Beddgelert  ar y map yn y lle cyntaf. Fo oedd tafarnwr cyntaf Gwesty'r Royal Goat.

 

Ceir manylion llawn o'r llwybr yn y llyfryn Teithiau Cerdded Beddgelert a Nantgwynant. Mae Copiau ar gael o Graflwyn ar 01766 510120.

 

 

 

 

Related Link