Cartref     Llety    Gwyliau     Priodasau  CynhadleddBydda'n Wyrdd Gweithgareddau    Newyddion     Cysylltwch    Galeri


© Sarah Amer                                         © NTPL David Levenson                                           ©Helen Bantock  
                                

Digwyddiadau

Digwyddiadau Craflwyn                Digwyddiadau Gorllewin Eryri a Llyn

Saif Craflwyn yng nghanol un o feddiannau eang yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o’r enw Gorllewin Eryri a Phenrhyn Llyn.  Cynhelir rhaglen lawn o ddigwyddiadau ledled yr eiddo yn ogystal ag yng Nghaflwyn ei hun.

 

Digwyddiadau Craflwyn  

Gwirfoddolwyr Eryri yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Dyddiad ar y dydd Sadwrn olaf y mis Lle Craflwyn
Amser Galwch Pris Dim
Disgrifiad

Cyfarfod ffrindiau newydd; dysgu ynglŷn â chynefinoedd a bywyd gwyllt wrth weithio i warchod yr ardal arbennig yma.

Yn agored i bawb dros 12 oed (rhaid i blant o dan 18 oed bod yng nghwmni oedolyn cyfrifol).

Cyfarfod ar y dydd Sadwrn olaf y mis yng Nghraflwyn, Beddgelert.

Cysylltwch â mi ar y rhif isod am fwy o wybodaeth ac i archebu lle.

Jenni Clegg rhif ffon 01766 510124

ebost jenni.clegg@nationaltrust.org.uk

   

Ffair Nadolig

Dyddiad 6 ed a 7fed mis Rhagfyr Lle Neuadd Craflwyn
Amser   Pris  
Disgrifiad

Cysylltwch â mi ar y rhif isod am fwy o wybodaeth ac i archebu lle.

Jayne Lloyd rhif ffon 01766 510120

ebost Jayne.lloyd@nationaltrust.org.uk

   

Digwyddiadau Gorllewin Eryri a Llyn

Cystadleuaeth cerfluniau tywod
Dyddiad gweld disgrifiad Lle Llyn
Amser gweld disgrifiad Pris i’w gadarnhau
Disgrifiad

O anghenfil dywod i gwch gwib o dywod - dewch a bwced a rhaw ac ymunwch yn yr hwyl.  Ar gyfer pob oedran.  Trwy gydol yr haf ar benrhyn Llyn

Dydd Llun

28ain Gorffennaf

1.30pm

Porth Dinllaen

Dydd Mawrth

29ain Gorffennaf

1.30pm

Porth Oer

Dydd Mercher

30ain Gorffennaf

2pm

Llanbedrog

Dydd Llun

11eg Awst

1.30pm

Porth Dinllaen

Dydd Mawrth

12fed Awst

2pm

Llanbedrog

Dydd Mercher

13eg Awst

1.30pm

Porth Oer

   
Taith y Gwaith Aur  
Dyddiad Llun, 4 Awst 2008 Lle Maes Parcio ger Neuadd Bentref y Ganllwyd.
Amser 1 o’r gloch y prynhawn Pris Dim
Disgrifiad

Ymunwch â warden yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghefn Coch lle bydd yn rhoi hanes cryno o’r gwaith aur a oedd yno hyd dechrau’r 20fed ganrif.  Ar y daith byddwch yn cerdded drwy Warchodfa Natur Genedlaethol ac yn gweld un o raeadrau harddaf Cymru, y Rhaeadr Ddu.  Rhodri Wigley ar 01341 440238

   
Panio Am Aur  
Dyddiad Llun, 11 Awst 2008 Lle Maes Parcio ger Neuadd Bentref y Ganllwyd.
Amser 1 o’r gloch y prynhawn Pris Oedolyn £2.50; Plant £1.50
Disgrifiad

Panio am Aur Cymru ar lethrau coediog y Rhinogydd.  Ymunwch â’r warden am brynhawn o banio am aur ac i glywed hanes cloddio am aur yn yr ardal.  Darperir offer panio am aur.  Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.   Rhodri Wigley ar 01341 440238

   

 

Related Link